Фитнес


Поддържайте форма денонощно

Модерният 24/7 Fitness е подходящ за провеждане на пълноценна тренировка, както на опитни спортисти, така и на всеки, решил да възстанови или поддържа добрата си форма и здраве.

Вярваме, че фитнесът е здраве и начин на живот, и че трябва да бъде достъпен за всички - от ученици до хора в златната възраст.

ЦЕНОРАЗПИС – КЛИЕНТСКИ КАРТИ

Период Карти 24/7
Единична тренировка 5.00 лв.
8 тренировки за 2 месеца 32.00 лв.
12 тренировки за 2 месеца 36.00 лв.
16 тренировки за 2 месеца 40.00 лв.
1 месец неограничен достъп 50.00 лв.
3 месеца неограничен достъп 120.00 лв.
6 месеца неограничен достъп 210.00 лв.
12 месеца неограничен достъп 400.00 лв.


УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ЧЛЕНСТВО


Видеонаблюдение

Залата е под постоянно видеонаблюдение, с цел сигурност на членовете и спазване на реда.

Клиентска карта

Всички членове получават клиентска карта при регистрацията. Те са длъжни да я носят със себе си при посещение в залата. В противен случай няма да бъдат допуснати. Преиздаването на загубена или забравена карта се заплаща. Картите са поименни и преотстъпването им е забранено. При доказана злоупотреба картата ще да бъде спряна и членството на притежателя ѝ анулирано.

Алкохол, наркотици и тютюнопушене

Достъпът на лица под влиянието на алкохол и други упойващи вещества е забранен. Употребата на алкохол, наркотични вещества и тютюневи изделия (включително електронни цигари) на територията на залата е строго забранена. Нарушаване на това правило води до прекратяване на членството.

Гардеробчета

Гардеробчетата в съблекалните се използват само по време на посещението, за целта клиента получава ключ за индивидуално шкафче,който се връща на рецепция при напускане. За загубен ключ, се дължат 10 лв. 24/7 Fitness не носи отговорност за евентуални загуби на вещи или повреди на имущество или ценности на територията на залата, дори и оставените вещи да са в предвидените за това гардеробчета, освен ако загубата или щетата не е причинена по небрежност от страна на залата. На рецепция са предвидени шкафчета за ценности. Поради съображения за сигурност, е забранено внасянето на чанти, сакове и раници в тренировъчната част на залата.

Обувки и облекло

От всички членове се изисква да носят подходящи и чисти обувки в залата. Забраняват се голи тела, боси крака, джапанки, улични обувки, ботуши, работни обувки и други. Ако чистите обувки са забравени, членът се задължава да ползва калцуни. Неспазването на това правило може да доведе до прекратяване на членството.

Домашни любимци

Забранява се водене на домашни любимци на територията на залата. Изключение са само кучета-водачи.

Тежести и оборудване

Свободните тежести, постелки и други фитнес аксесоари се подреждат на определените за това стойки и места след ползване. Нарушаване на това правило може да доведе до прекратяване на членството в залата. Членовете се задължени да използват залата и оборудването в нея по предназначение. Те трябва да използват оборудването в строго съответствие с всички правила и указания, издадени от 24/7 Fitness и да се съобразяват с насоките, отнасящи се до употребата на оборудването, направени от управата на залата.

Промени

Ръководството на 24/7 Fitness запазва право да променя правилата, оборудването и работното време на залата по всяко време и по всяка разумна причина. 24/7 Fitness може да бъде затворен за работа по поддръжка, ремонт или при всякакви други обстоятелства, които ръководството сметне за необходими.

Отговорност

24/7 Fitness не носи отговорност за заболявания, контузии и наранявания причинени по непредпазливост на територията на залата. Също така не поема отговорност за събития, които нито ръководството на залата, нито нейните доставчици биха могли да предвидят или предотвратят (включително вреда или нараняване в резултат на токов удар, влошаване или прикриване на медицинско състояние, или вреда от ползването на съоръженията). Всички членове се съветват да потърсят консултация с лекар преди да започнат да посещават залата.

Оръжие

Внасянето на оръжия в залата е строго забранено.